Zásadnutie obecného zastupitestva

Upravené
24. sep 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. septembra 2020