Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Zverejnenie zámeru

ID: 15/2021  Detail: Zámer na odpredaj nepojazdného nákl. auta PV3S – fekál, bez ŠPZ, nevyhovujúce na prevádzku po pozemných komunikáciách. Žiadateľ o kúpu nech navrhne cenu.

2.9.2021

Zámer na odpredaj nepojazdného nákl. auta PV3S – fekál, bez ŠPZ, nevyhovujúce na prevádzku po pozemných komunikáciách. Žiadateľ o kúpu nech navrhne cenu.

Zverejnenie zámeru

ID: 15/2021  Detail: Zámer na odpredaj časti pozemku EKN č. 463, k.ú. Baňa cc 200 m2 za cenu 2 eur/m2 pre žiadateľa Martin Šlang, bytom Októbrová 4734/83, Prešov

30.8.2021

Zámer na odpredaj časti pozemku EKN č. 463, k.ú. Baňa cc 200 m2 za cenu 2 eur/m2 pre žiadateľa Martin Šlang, bytom Októbrová 4734/83, Prešov