Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Rastislav Tirko – zástupca starostu

Jozef Gondek, Miroslav Gondek, Ján Gundza a Rudolf Petráš – poslanci obce

Zriadené komisie

Komisia pre finančné prostriedky a majetok obce – predseda Jozef Gondek
Komisia pre verejné obstarávanie – predseda Miroslav Gondek
Komisia pre verejný poriadok – predseda Ján Gundza
Komisia pre protipožiarnu ochranu v obci – predseda Rudolf Petráš
Komisia pre kultúru a šport – predseda Ing. Rastislav Tirko

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 19. decembra 2019.