Nové odberné miesto COVID-19

Upravené
30. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. decembra 2020