Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Služba, mestký podnik Stropkov

ID: 1/2023 – Služba

30.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 31.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Služba, mestský podnik Stropkov

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 26, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 31305784

Prílohy

Zmluva č. 12/2022

ID: 12/2022 – DataCentrum Slovensko

194,00 €

3.10.2022

Začiatok účinnosti 3.10.2022

Koniec účinnosti 3.10.2023

Dátum podpísania 30.9.2022

Suma s DPH 194,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ DataCentrum Slovensko

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Popis

Zmluva o pripojení k inf. systému Dátové centrum obcí a miest

Zmluva č. 11/2022

ID: 11/2022 – Obec Baňa

1 048,00 €

10.8.2022

Začiatok účinnosti 11.8.2022

Koniec účinnosti 10.9.2022

Dátum podpísania 10.8.2022

Suma s DPH 1 048,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mária Hanáková

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva pozemku CKN 206/6 zastávaná plocha o výmere 524 m2 k.ú. Baňa pre kupujúcu Mária Hanáková, Baňa č. 18 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obce v znení neskorších zmien.

Zmluva č. 10/2022

ID: 10/2022 – Obec Baňa

588,00 €

27.7.2022

Začiatok účinnosti 28.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.7.2022

Suma s DPH 588,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Martin Gondek, Baňa č. 48

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na pozemky CKN 275/2 a CKN 275/7 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obce v znení neskorších zmien a doplnenia.

Zmluva č. 9/2022

ID: 9/2022 – ejoin s.r.o.

738,00 €

8.7.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2027

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH 738,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ejoin s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 51900921

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí odborných služieb pre dobíjaciu stanicu na elektromobily

Zmluva č. 8/2022

ID: 8/2022 – Obec Baňa

200,00 €

31.5.2022

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti 27.5.2022

Dátum podpísania 27.5.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dušan Gondek, Baňa č. 48

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na os. auto Škoda Fábia

Zmluva č. 7/2022

ID: 7/2022 – FUN&PLAY s.r.o.

6 222,00 €

26.5.2022

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti 31.5.2022

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH 6 222,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ FUN&PLAY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 50409743

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo na didávku a zhotovenie detského ihriska

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení Webového sídla zo dňa 19.02.2020

ID: 6/2022 – Alphabet partner

50,00 €

14.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Alphabet partner, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Napojenie sa na systém CRZ

Zmluva o dielo

ID: 5/2022 – ejoin

4 767,82 €

21.1.2022

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti 28.2.2027

Dátum podpísania 21.1.2022

Suma s DPH 4 767,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ejoin, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 51900921

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo pre stavbu „Nabíjacia stanica pre elektromobily Baňa“

Dohoda č. 21/39/012/28 o akt. práce

ID: 4/2022 – ˇUrad práce

13.1.2022

Začiatok účinnosti 10.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Dohoda o aktivačných prácach

Dohoda č. 21/39/012/28 o pomoci v hm. núdzi

ID: 3/2022 – ˇUrad práce

13.1.2022

Začiatok účinnosti 10.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pre občanov

Zmluva o poskit. služieb

ID: 2/2022 – SLUŽBA m.p. Stropkov

12.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2026

Dátum podpísania 7.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ SLUŽBA m.p. Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytovaní služieb pri triedenom zbere kom. odpadov z obce