Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo

ID: 5/2022  Detail: Zmluva o dielo pre stavbu „Nabíjacia stanica pre elektromobily Baňa“

4 767,82 €

21.1.2022

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti 28.2.2022

Dátum podpísania 21.1.2022

Suma s DPH 4 767,82 €

Dodávateľ / Partner ejoin s.r.o. , Štúrova 1, Dubnica nad Váhom

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o dielo pre stavbu „Nabíjacia stanica pre elektromobily Baňa“

Dohoda č. 21/39/012/28 o akt. práce

ID: 4/2022  Detail: Dohoda o aktivačných prácach

13.1.2022

Začiatok účinnosti 10.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.1.2022

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov

Prílohy: Žiadne prílohy.

Dohoda o aktivačných prácach

Dohoda č. 21/39/012/28 o pomoci v hm. núdzi

ID: 3/2022  Detail: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pre občanov

13.1.2022

Začiatok účinnosti 10.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.1.2022

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov

Prílohy: Žiadne prílohy.

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pre občanov

Zmluva o poskit. služieb

ID: 2/2022  Detail: Zmluva o poskytovaní služieb pri triedenom zbere kom. odpadov z obce

12.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2026

Dátum podpísania 7.1.2022

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner SLUŽBA m.p. Stropkov

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o poskytovaní služieb pri triedenom zbere kom. odpadov z obce

Zmluva o odvoze a zneškod. K.O.

ID: 1/2022  Detail: Odvoz, zneškodňovanie a uloženie odpadov z obce na rok 2022

2 274,00 €

12.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 7.1.2022

Suma s DPH 2 274,00 €

Dodávateľ / Partner SLUŽBA m.p. Stropkov

Prílohy: Žiadne prílohy.

Odvoz, zneškodňovanie a uloženie odpadov z obce na rok 2022

Kupno-predajna zmluva

ID: 12/2021  Detail: Kúpna zmluva na PV3S – fekál, nepojezdná, bez ŠPZ , schválená kúpna cena 500,- €

500,00 €

27.12.2021

Začiatok účinnosti 27.12.2021

Koniec účinnosti 27.12.2021

Dátum podpísania 27.12.2021

Suma s DPH 500,00 €

Dodávateľ / Partner Marek Šlang, Baňa č. 58

Prílohy: Žiadne prílohy.

Kúpna zmluva na PV3S – fekál, nepojezdná, bez ŠPZ , schválená kúpna cena 500,- €

Súhrná poistná zmluva

ID: 11/2021  Detail: Poistenie majetku obce

506,90 €

17.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2021

Suma s DPH 506,90 €

Dodávateľ / Partner Allianz-Sl. poisťovňa a.s. Svidník

Prílohy: Žiadne prílohy.

Poistenie majetku obce

Kúpna zmluva

ID: 10/2021  Detail: Kúpna zmluva pozemku CKN 206/5 , k.ú. Baňa pre žiadateľa Martin Šlang, Októbrová 4734/83, Prešov za cenu 396.- €

396,00 €

16.12.2021

Začiatok účinnosti 14.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH 396,00 €

Dodávateľ / Partner Obec Baňa - MartinŠlang, Októbrová 4734/83, Prešov

Kúpna zmluva pozemku CKN 206/5 , k.ú. Baňa pre žiadateľa Martin Šlang, Októbrová 4734/83, Prešov za cenu 396.- €

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

ID: 9/2021  Detail: Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ, žiakov z obce Baňa pre rok 2021

495,00 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 14.12.2021

Koniec účinnosti 31.12.2021

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH 495,00 €

Dodávateľ / Partner Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ, žiakov z obce Baňa pre rok 2021

Zmluva o pripojení do el. sieti OcÚ

ID: 8/2021  Detail: Pripojenie na el. distribučnú sieť z 16 A na 25 A, obecný úrad

73,00 €

29.11.2021

Začiatok účinnosti 25.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2021

Suma s DPH 73,00 €

Dodávateľ / Partner VSD, a.s. Košice

Prílohy: Žiadne prílohy.

Pripojenie na el. distribučnú sieť z 16 A na 25 A, obecný úrad

Memorandum o partnerstve a spolupráci -PSK

ID: 7/2021  Detail: Memorandum o partnerstve a spolupráci s PSK v krízových situácií

19,20 €

15.11.2021

Začiatok účinnosti 10.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2021

Suma s DPH 19,20 €

Dodávateľ / Partner Prešovský samosprávny kraj

Prílohy: Žiadne prílohy.

Memorandum o partnerstve a spolupráci s PSK v krízových situácií

Zmluva o poskytnutí dotácie z MH

ID: 6/2021  Detail: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11378/2020-4210-52028 na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá

4 907,52 €

8.11.2021

Začiatok účinnosti 9.11.2021

Koniec účinnosti 8.5.2022

Dátum podpísania 27.10.2021

Suma s DPH 4 907,52 €

Dodávateľ / Partner Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11378/2020-4210-52028 na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá