Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva č. 8/2022

ID: 8/2022 – Obec Baňa

200,00 €

31.5.2022

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti 27.5.2022

Dátum podpísania 27.5.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dušan Gondek, Baňa č. 48

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na os. auto Škoda Fábia

Zmluva č. 7/2022

ID: 7/2022 – FUN&PLAY s.r.o.

6 222,00 €

26.5.2022

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti 31.5.2022

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH 6 222,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ FUN&PLAY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 50409743

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo na didávku a zhotovenie detského ihriska

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení Webového sídla zo dňa 19.02.2020

ID: 6/2022 – Alphabet partner

50,00 €

14.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Alphabet partner, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Napojenie sa na systém CRZ

Zmluva o dielo

ID: 5/2022 – ejoin

4 767,82 €

21.1.2022

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti 28.2.2027

Dátum podpísania 21.1.2022

Suma s DPH 4 767,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ejoin, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 51900921

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo pre stavbu „Nabíjacia stanica pre elektromobily Baňa“

Dohoda č. 21/39/012/28 o akt. práce

ID: 4/2022 – ˇUrad práce

13.1.2022

Začiatok účinnosti 10.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Dohoda o aktivačných prácach

Dohoda č. 21/39/012/28 o pomoci v hm. núdzi

ID: 3/2022 – ˇUrad práce

13.1.2022

Začiatok účinnosti 10.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pre občanov

Zmluva o poskit. služieb

ID: 2/2022 – SLUŽBA m.p. Stropkov

12.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2026

Dátum podpísania 7.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ SLUŽBA m.p. Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytovaní služieb pri triedenom zbere kom. odpadov z obce

Zmluva o odvoze a zneškod. K.O.

ID: 1/2022 – SLUŽBA m.p. Stropkov

2 274,00 €

12.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 7.1.2022

Suma s DPH 2 274,00 €

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ SLUŽBA m.p. Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Odvoz, zneškodňovanie a uloženie odpadov z obce na rok 2022

Kupno-predajna zmluva

ID: 12/2021 – Marek Šlang

500,00 €

27.12.2021

Začiatok účinnosti 27.12.2021

Koniec účinnosti 27.12.2021

Dátum podpísania 27.12.2021

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Marek Šlang, Baňa č. 58

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na PV3S – fekál, nepojezdná, bez ŠPZ , schválená kúpna cena 500,- €

Súhrná poistná zmluva

ID: 11/2021 – Allianz-Sl. poisťovňa a.s. Svidník

506,90 €

17.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2021

Suma s DPH 506,90 €

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Allianz-Sl. poisťovňa a.s. Svidník

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Poistenie majetku obce

Kúpna zmluva

ID: 10/2021 – Obec Baňa - MartinŠlang

396,00 €

16.12.2021

Začiatok účinnosti 14.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH 396,00 €

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Obec Baňa - MartinŠlang, Októbrová 4734/83, Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva pozemku CKN 206/5 , k.ú. Baňa pre žiadateľa Martin Šlang, Októbrová 4734/83, Prešov za cenu 396.- €

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov

ID: 9/2021 – Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

495,00 €

14.12.2021

Začiatok účinnosti 14.12.2021

Koniec účinnosti 31.12.2021

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH 495,00 €

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČ, žiakov z obce Baňa pre rok 2021