Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Baňa pozemok CKN č. 275/2 a časť pozemku CKN č. 275/3 cc 200 m/2 žiadateľovi Martinovi Gondekovi, Baňa č. 48 z dôvodu hodného osobitného zreteľa