Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Zverejnenie zámeru predaj pozemku CKN 275/2 a časť pozemku CKN 275/3 k.ú. Baňa

ID: 2022

13.6.2022

Prílohy

Popis

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Baňa pozemok CKN č. 275/2 a časť pozemku CKN č. 275/3 cc 200 m/2 žiadateľovi Martinovi Gondekovi, Baňa č. 48 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať časť pozemku EKN č. 463 k.ú. Baňa

ID: 2022

13.6.2022

Prílohy

Popis

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Baňa EKN parc. č. 463 k.ú. Baňa cc 500 m2 žiadateľke Maria Hanáková, Baňa č. 18 z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Nabijaci stanica pre elektromobily Baňa

ID: 2022

31.3.2022

Prílohy

Popis

Informácia o realizácií projektu „Nabijacia stanica pre elektromobily Baňa“ z podporou MH SR

Zverejnenie zámeru

ID: 15/2021

2.9.2021

Prílohy

Popis

Zámer na odpredaj nepojazdného nákl. auta PV3S – fekál, bez ŠPZ, nevyhovujúce na prevádzku po pozemných komunikáciách. Žiadateľ o kúpu nech navrhne cenu.

Zverejnenie zámeru

ID: 15/2021

30.8.2021

Prílohy

Popis

Zámer na odpredaj časti pozemku EKN č. 463, k.ú. Baňa cc 200 m2 za cenu 2 eur/m2 pre žiadateľa Martin Šlang, bytom Októbrová 4734/83, Prešov