Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaj pozemku CKN 275/2 a časť pozemku CKN 275/3 k.ú. Baňa

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. júna 2022
Kategória

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Baňa pozemok CKN č. 275/2 a časť pozemku CKN č. 275/3 cc 200 m/2 žiadateľovi Martinovi Gondekovi, Baňa č. 48 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022

Prílohy