Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Štefan Šlang

Zástupca starostu, Poslanec

Jozef Gondek

Poslanec

Viktor Ilčisko

Poslanec

Ján Polončák

Poslanec

Ľuboš Rebej

Poslanec

Zriadené komisie

Komisia pre finančné prostriedky a majetok obce – predseda Jozef Gondek
Komisia pre verejné obstarávanie – predseda Štefan Šlang
Komisia pre verejný poriadok – predseda Ján Polončák
Komisia pre protipožiarnu ochranu v obci – predseda Viktor Ilčisko
Komisia pre kultúru a šport – predseda Ľuboš Rebej