Obecné zastupiteľstvo

Starosta

Ján Gundza

Poslanci obecného zastupiteľstva

Štefan Šlang – zástupca starostu

Jozef Gondek, Viktor Ilčisko, Ján Polončák, Ľuboš Rebej – poslanci obce

Zriadené komisie

Komisia pre finančné prostriedky a majetok obce – predseda Jozef Gondek
Komisia pre verejné obstarávanie – predseda Štefan Šlang
Komisia pre verejný poriadok – predseda Ján Polončák
Komisia pre protipožiarnu ochranu v obci – predseda Viktor Ilčisko
Komisia pre kultúru a šport – predseda Ľuboš Rebej