Zverejnené
2. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 2. septembra 2021
Kategória

Zámer na odpredaj nepojazdného nákl. auta PV3S – fekál, bez ŠPZ, nevyhovujúce na prevádzku po pozemných komunikáciách. Žiadateľ o kúpu nech navrhne cenu.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 15/2021

Prílohy