Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predať časť pozemku EKN č. 463 k.ú. Baňa