Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 15.2.2023

Začiatok účinnosti 15.2.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 102,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31666108

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Miletičova 3, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00166197

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Služba, mestský podnik Stropkov

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 26, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 31305784

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.9.2022

Začiatok účinnosti 3.10.2022

Koniec účinnosti 3.10.2023

Suma s DPH 194,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ DataCentrum Slovensko

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o pripojení k inf. systému Dátové centrum obcí a miest

Dátum podpísania 10.8.2022

Začiatok účinnosti 11.8.2022

Koniec účinnosti 10.9.2022

Suma s DPH 1 048,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mária Hanáková

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva pozemku CKN 206/6 zastávaná plocha o výmere 524 m2 k.ú. Baňa pre kupujúcu Mária Hanáková, Baňa č. 18 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obce v znení neskorších zmien.

Dátum podpísania 27.7.2022

Začiatok účinnosti 28.7.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 588,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Martin Gondek, Baňa č. 48

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na pozemky CKN 275/2 a CKN 275/7 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obce v znení neskorších zmien a doplnenia.

Dátum podpísania 28.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2027

Suma s DPH 738,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ejoin s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 51900921

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí odborných služieb pre dobíjaciu stanicu na elektromobily

Dátum podpísania 27.5.2022

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti 27.5.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dušan Gondek, Baňa č. 48

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na os. auto Škoda Fábia

Dátum podpísania 20.5.2022

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti 31.5.2022

Suma s DPH 6 222,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ FUN&PLAY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 50409743

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo na didávku a zhotovenie detského ihriska

Dátum podpísania 8.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Alphabet partner, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Napojenie sa na systém CRZ

Dátum podpísania 21.1.2022

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti 28.2.2027

Suma s DPH 4 767,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ejoin, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 51900921

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo pre stavbu „Nabíjacia stanica pre elektromobily Baňa“