Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 28.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.7.2022

Suma s DPH 588,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Martin Gondek, Baňa č. 48

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na pozemky CKN 275/2 a CKN 275/7 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obce v znení neskorších zmien a doplnenia.

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2027

Dátum podpísania 28.6.2022

Suma s DPH 738,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ejoin s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 51900921

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí odborných služieb pre dobíjaciu stanicu na elektromobily

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti 27.5.2022

Dátum podpísania 27.5.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dušan Gondek, Baňa č. 48

Dodávateľ Obec Baňa

Dodávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na os. auto Škoda Fábia

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti 31.5.2022

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH 6 222,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ FUN&PLAY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 50409743

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo na didávku a zhotovenie detského ihriska

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Alphabet partner, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Napojenie sa na systém CRZ

Začiatok účinnosti 21.1.2022

Koniec účinnosti 28.2.2027

Dátum podpísania 21.1.2022

Suma s DPH 4 767,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ejoin, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 51900921

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo pre stavbu „Nabíjacia stanica pre elektromobily Baňa“

Začiatok účinnosti 10.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dohoda o aktivačných prácach

Začiatok účinnosti 10.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 10.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pre občanov

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2026

Dátum podpísania 7.1.2022

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ SLUŽBA m.p. Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytovaní služieb pri triedenom zbere kom. odpadov z obce

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 7.1.2022

Suma s DPH 2 274,00 €

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ SLUŽBA m.p. Stropkov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Odvoz, zneškodňovanie a uloženie odpadov z obce na rok 2022

Začiatok účinnosti 27.12.2021

Koniec účinnosti 27.12.2021

Dátum podpísania 27.12.2021

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Marek Šlang, Baňa č. 58

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Kúpna zmluva na PV3S – fekál, nepojezdná, bez ŠPZ , schválená kúpna cena 500,- €

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2021

Suma s DPH 506,90 €

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Allianz-Sl. poisťovňa a.s. Svidník

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poistenie majetku obce