Zmluva č. 10/2022

Zverejnené
27. júla 2022
Kategória

Kúpna zmluva na pozemky CKN 275/2 a CKN 275/7 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e) o majetku obce v znení neskorších zmien a doplnenia.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 10/2022
Začiatok účinnosti: 28. júla 2022
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 27. júla 2022
Suma s DPH: 588,00 €
Sadzba DPH: Neplatca DPH
Objednávateľ: Martin Gondek, Baňa č. 48
Dodávateľ: Obec Baňa
Dodávateľ - Sídlo: Baňa 47, 091 01 Stropkov
Dodávateľ - IČO: 00330281

Prílohy