Sčítanie obyvateľov 2021

Zverejnené
12. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. februára 2021