Telefónne číslo obce Baňa pre zabezpečenie objednania si potravín pre dôchodcov je 0903 374242

Zverejnené
15. apríla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. apríla 2020