Zasadnutie OZ dňa 24.4.2020

Upravené
27. apr 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2020