Návrh -Rozpočet obce na rok 2022

Zverejnené
4. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2021 − 3. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy