Návrh -Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

Zverejnené
20. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy