Výzva na predkladanie ponúky pre zákazku s nízkou hodnotou

Zverejnené
2. mája 2022
Kategória

Výzva na predklasanie ponuky pre zákzku s nízkou hodnotou na stavbu „Dodávka a zhotovenie detského ihriska v obci Baňa“

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/002

Prílohy