Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Baňa.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra č. 38/2022

ID: 38/2022 – Mzd. učtáreň okr. Stropkov

82,80 €

9.5.2022

Dátum splatnosti 30.4.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 82,80 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Mzd. učtáreň okr. Stropkov

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330507

Prílohy

Popis

Za program mzdy 2022

Faktúra č. 37/2022

ID: 37/2022 – Mzd. učtáreň okr. Stropkov

206,51 €

9.5.2022

Dátum splatnosti 30.4.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 206,51 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Mzd. učtáreň okr. Stropkov

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 00330507

Prílohy

Popis

Za spracovanie miezd I.Q 2022

Faktúra č. 36/2022

ID: 36/2022 – VSE

329,00 €

9.5.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 329,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ VSE , a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynska 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Za dodávku el. energie 5/2022 KD a OcU

Faktúra č. 35/2022

ID: 35/2022 – innogy Slovensko s.r.o.

73,70 €

9.5.2022

Dátum splatnosti 16.5.2022

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 6.5.2022

Suma s DPH 73,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynska 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44291809

Prílohy

Popis

Za dodávku plynu 5/2022 KD a OcU

Faktúra č. 34/2022

ID: 34/2022 – IFOsoft s.r.o.

30,00 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 13.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 2.5.2022

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ IFOsoft s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovska 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31666108

Prílohy

Popis

Za pomoc s nastavením fin. vzťahov za 1. Q 2022

Faktúra č. 33/2022

ID: 33/2022 – Slovenský poz. fond

5,00 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 25.6.2022

Dátum platby 29.4.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Slovenský poz. fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy

Popis

Za manipulačný poplatok pri prevode pozemkov k.ú. Baňa

Faktúra č. 32/2022

ID: 32/2022 – Slovenský poz. fond

5,00 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 25.6.2022

Dátum platby 29.4.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Slovenský poz. fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy

Popis

Za manipulačný poplator pri prevode pozemkov k.ú. Baňa

Faktúra č. 31/2022

ID: 31/2022 – Slovenský poz. fond

331,34 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 25.6.2022

Dátum platby 29.4.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 331,34 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Slovenský poz. fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy

Popis

Za kúpu pozemku CKN č. 275/5, 275/6 k.ú. Baňa

Faktúra č. 30/2022

ID: 30/2022 – Slovenský poz. fond

5 269,03 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 25.6.2022

Dátum platby 29.4.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 5 269,03 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Slovenský poz. fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy

Popis

Za kúpu pozemkov CKN č. 275/2, 275/3 k.ú. Baňa

FAKTúRA č. 29/2022

ID: 29/2022 – Slovenský poz. fond

502,20 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 25.6.2022

Dátum platby 29.4.2022

Dátum evidencie 29.4.2022

Suma s DPH 502,20 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ Slovenský poz. fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy

Popis

Za kúpu pozemku CKN č. 107/1, 107/2, 275/4

Faktúra č. 28/2022

ID: 28/2022 – MYDLIAR Ivan

290,00 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 26.4.2022

Dátum platby 26.4.2022

Dátum evidencie 26.4.2022

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ MYDLIAR Ivan

Dodávateľ - Sídlo Karpatská 42, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 33028541

Prílohy

Popis

Dodávka a montáž dopravného značenia parkoviská pre nab. stanicu

Faktúra č. 27/2022

ID: 27/2022 – IFOsoft s.r.o.

18,00 €

2.5.2022

Dátum splatnosti 29.4.2022

Dátum platby 26.4.2022

Dátum evidencie 26.4.2022

Suma s DPH 18,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Baňa

Objednávateľ - Sídlo Baňa 47, 091 01 Stropkov

Objednávateľ - IČO 00330281

Dodávateľ IFOsoft s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovska 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 31666108

Prílohy

Popis

Za dodanie programu učtovníctvo